College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde en ordinanties van de PKN,
tot taak:

 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en finaciële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente, denk aan beleidsplan, begroting en jaarrekening,
  geldwerving en het beschikbaar hebben van ruimten.
 • het beheren van de goederen van de gemeente.
 • het verzorgen van het personeelsbeleid.
 • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen
  die bij de gemeente werkzaam zijn.
 • het fungeren als opdrachtgevers voor kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief
  personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.
 • het bijhouden van registers van de gemeente.
 • het het beheren van de archieven van de gemeente.
 • het beheren van de verzekeringspolissen.

 

Ledenadministratie

 
Door een van onze Kerkrentmeesters wordt de ledenadministratie bijgehouden.
(contactadres: kerkrentmeester.pknmakkum@gmail.com)

De ledenadministratie willen we graag actueel houden. Daarom het verzoek aan
u om wijzigingen door te geven aan
de scriba of Kerkrentmeesters (ledenadministratie).

Dit gaat om verhuisberichten,
overlijdensberichten (graag een rouwkaart),
geboorteberichten (graag een geboortekaartje) en om huwelijken (graag een trouwkaart).

Hiermee kan worden voorkomen dat uw kinderen/of u zelf niet wordt uitgenodigd
voor bepaalde activiteiten
(denk o.a. aan uitnodiging voor kinderen die willen
deelnemen aan de kindernevendienst, clubs...).

Jongeren die gaan studeren kunnen aangeven, als ze dat wensen, dat hun
voorkeursgemeente Makkum blijft,
anders worden ze bij verhuizing (via de
gemeente) automatisch overgeschreven naar hun nieuwe woonplaats.