Liturgisch Bloemschikken

Gebruikte bloemen, materialen en kleuren bij liturgisch bloemschikken zijn;

Hedera/Klimopblad: onsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staan de drie punten in het blad voor de Drie Eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Mos: eeuwig groen. Lopen op het zachte mos is als gedragen worden door de schepping van God.

Roos: door haar schoonheid en geur is de roos symbool van liefde.

Riet/lisdodde: buigzaam, heeft te maken met het lijden van Jezus, hij kreeg als Koning van de Joden bij wijze van scepter een rietstok in de hand. In Vlaanderen worden de rietsigaren Christusstokken of ecce-homo-riet (zie de mens) genoemd.

Steen: is onwrikbaar, als een sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood maar de steen werd afgewenteld. Tevens staat steen voor het fundament.

Krans: eeuwigheid: een cirkel kent geen begin en geen eind

Water: leven, wedergeboorte

Wit: reinheid, zuiverheid, licht, helderheid, verlossing

Grijs: onthechting

Rood: liefde, vuur en Heilige Geest

Groen: eeuwigheid, nieuw begin

Goudgeel: kracht van licht, wijsheid en bescherming

(eerder gemaakte liturgische bloemstukken zijn te vinden onder: Liturgisch-bloemschikken artikelen)