Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

oktober/november 2021

 

Kerkelijk Centrum “Het Anker”,”Avondrust”, Openluchtdienst, via App en giften via bank.

23 oktober           Pong (Armoede in Makkum)                 € 78,15

24 oktober           Pong (Armoede in Makkum)                 € 180,85

31 oktober           Pong (Bijbelgenootschap)                     € 163,20

3 november         Pong (Werelddiaconaat Indonesië)      € 179,45

6 november         Pong (Najaar zending Guatemala)       € 46,40

7 november         Pong (Najaar zending Guatemala)       € 132,--

14 november       Pong (Avondmaal Voedselbank)          € 193,05

 

Nu er alleen maar digitale kerkdiensten worden gehouden,

blijkt dat onze collecte opbrengsten drastisch naar beneden gaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw wekelijkse collecte

zou willen overmaken via de App of op bankrekening

NL90RABO0340663502 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Makkum.

Alvast hartelijk bedankt.