Liturgische bloemschikking tijdens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 25-11-2012

De kleur grijs welke in de tule zit, deze gaat vanuit het stuk omhoog. Grijs betekent onthechting. Overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht.

Steen; is onwrikbaar als een sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood maar de steen werd afgewenteld. Tevens staat steen voor het fundament.

Riet/lisdodde; buigzaam, heeft te maken met het lijden van Jezus, hij kreeg als Koning van de Joden bij wijze van scepter een rietstok in de hand. In Vlaanderen worden de rietsigaren Christusstokken of eco-homo-riet (zie de mens) genoemd.

Het wit van de bloemen staat voor ongereptheid en zuiverheid.

Hedera/Klimopblad staat voor onsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staat de drie punten in het blad voor de drie eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dit alles laat zien dat de dood niet eindig is maar de weg naar Jezus.

Zegen naar Sint Patrick        

De Heer zij voor u

Om u de juiste weg te wijzen

 De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten

En u te beschermen tegen gevaar

 De Heer zij onder u om u op te vangen

Wanneer u dreigt te vallen

 En de Heer zij in u

Om u te troosten als u verdriet hebt

 De Heer omgeve u als een beschermende muur

Wanneer anderen over u heen vallen

En de Heer zij boven u

Om u te zegenen

 Zo zegene u God de Vader,

De Zoon en de Heilige Geest

 Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.