Liturgische bloemschikking Pinksteren en afleggen van belijdenis van het geloof 19-05-2013

 

Tijdens Pinksteren vindt de uitstorting van de Heilige Geest naar alle vier de windstreken plaats. Deze wordt verbeeld door de rabarber op de vier hoeken. Ook loopt de rabarber vanaf de grond omhoog, vanuit het diepste van de aarde ontstaat het vuur van de Heilige Geest welke met Pinksteren uitvloeit over de gehele aarde. De staander staat symbool voor de aarde bedekt met laurierblad en hedera. Beide staan voor eeuwigheid. Ook staat de hedera symbool voor de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De bloemschikking laat een “vuur” van rode en gele bloemen zien. De 12 rode rozen verbeelden de 12 discipelen die spraken met tongen van vuur en vol liefde het evangelie verkondigen. God stort de Heilige Geest uit nadat Hij Jezus tot zich genomen heeft en ieder mens vervult met zijn Geest als vorm van liefde. Gerbera staat voor verbondenheid, welke door God bevestigd wordt middels de Heilige Geest.

Op de vier windstreken liggen corsages voor de belijdenden. Deze bestaan uit een rode roos als symbool voor Gods liefde. Door zijn liefde gedragen bevestigen jullie tegenover de gemeente je geloof. De roos wordt ondersteund door een Hederablad, je erkent en draagt uit dat je geloof in de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest je levensweg is.