Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd maart tot en met 20 april 2014

Zoek de stilte
De basisschikking; tijdens dit project is voor een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.

Zondag 9 maart 1ste zondag: Thema; Uitbundige stilte
Lezing; Psalm 118:24-29, Matteüs 21:6-9
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen we ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen: 'Deze stilte man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden'. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als gezegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen.... Alleen anders dan verwacht!

 

 Zondag 16 maart 2de zondag: Thema; Schreeuwende stilte

Lezing; Jeremia 7:1-11, Matteüs 21:10-17

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet. Aan de ene kant van de poort zien we felgekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

       

 

Zondag 23 maart 3de zondag :Thema; Gewelddadige stilte

Lezing; Psalm 118:13-23, Matteüs 21:33-46

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we de hoeksteen.

    

Zondag 30 maart 4de zondag: Thema; Vragende stilte

Lezing; Psalm 110, Matteüs 22:41-46

Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voorkomt. In dit zelfopgelegd zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden. Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dicht gebonden zijn. Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.

Zondag 6 april 5de zondag: Thema; Verradelijke stilte

Lezing; Zachari 13:1-9, Matteüs 26:31-35

Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen. ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’Hoe anders zal het gaan. We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevig taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard

Zondag 13 april 6de zondag Thema; Angstige stilte

Lezing Jesaja 51:12-23 en Matteüs 26:36-46

De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het groene zachte mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.

Goede vrijdag 18 april

We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Het kruis staat achter de poort. Volgens een legende bloeiden er anemonen aan de voet van het kruis. Deze anemonen kleurden rood door het bloed van Jezus.

Zondag 20 april Pasen Thema; Weldadige stilte

Lezing Johannes 20:1-18

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. Wanneer hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem opeens. Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.