Gebed van de eenheid 19-01-2015

De bron in deze schikking bestaat uit water uit Lourdes, de Jordaan en uit het IJsselmeer samen gevoegd in de schaal. Vandaar uit ontspringt het gras met daarin parels. Wij allen,

wie we ook zijn en hoe we ons geloof ook belijden, zijn een parel in Gods hand. Vanuit de bron gaan de vier windstreken. 1 windstreek bestaat uit mos, welke verend is en ondersteuning geeft zoals God dit doet in ons leven. De andere windstreek bestaat uit kiezels. Deze kiezels zijn symbool voor de rots waarop ons geloof is gebouwd. Deze zal nooit bezwijken. De derde bestaat uit varen. De sporen van de varen zitten onder het blad. Wanneer deze rijp is springt deze van het blad, zo ook Gods woord door de wereld “springt”. De vierde is zaad, het woord van God is als zaad in ons leven en komt tot wasdom in ons doen en laten als christenen.