Pinksteren 2015

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken met daarop de stenen als symbool voor de rots waarop het geloof gebouwd is. In het midden van de schikking de bijbel van waaruit wij het geloofspad volgen.

De polygonumstokken wordt in het Nederlands duizendknoop genoemd. Ieders levenspad kent vele “knopen”. Wetende dat bij iedere knoop God aanwezig is. Vandaag zijn er verschillende knopen verbeeld.

De kleur van de schikking is rood, de kleur van de Heilige Geest. Tijdens Pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer en verspreid zich naar alle windstreken. Gedragen door de Hedera, de drie-eenheid Vader Zoon en Heilige Geest. De Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk. Dit verwoord wat Pinksteren inhoudt.

Doop; de witte Gerbera’s welke staan voor de verbondenheid van de dopeling met God. De Delpinium is blauw als het water van de doop. Ook betekend het zweven, als zweven op het geluk van de liefde van en voor God door je doop.

Belijdenis; de rode roos als teken voor je liefde voor God. De Gloriosa geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het belijden van je geloof weer.

Bevestiging ambtsdrager; de rode roos verbeeld ook nu je liefde voor God. Vanuit Zijn liefde pak jij het ambtswerk als jeugdouderling in de gemeente op.