Uitleg Liturgische bloemschikking Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde, de schikking zijn de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden met in het hart het licht.

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van het bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende soorten bloemen, die elk uniek zijn, geven de verschillende unieke mensen weer.

Kleur wit verwijst naar Pasen het feest van de opstanding, de overwinning van de dood.