Liturgisch-bloemschikken artikelen

Thema; geloven met hart en ziel, vieren en verbinden.

De bloemschikking start met de doorgang van riet. Het riet symboliseert de gemeente, riet is heel buigzaam en sterk. De doorgang is de verbinding van ons als gemeente naar het liturgisch centrum en visa versa. Aan het eind van de doorgang staat een boom. De vertakking verbeeldt de samenwerking en de verbinding van onze gemeente. Ieder gemeentelid is op zijn of haar manier verbonden met onze gemeente. Doordat we op handen worden gedragen door onze Hemels Vader kunnen we samen vieren dat we een gemeente van God zijn. Hij zegent ons met zijn handen. De vele handen die in de boom hangen symboliseren verschillende betekenissen, ze zijn ondersteunend, zegenend, geven een steuntje in de rug, houden je tegen. Een ieder heeft verwoord; wat is voor u/jij vieren en verbinden in de gemeente?

 


Pinksteren 08-06-2014

De basis van deze schikking is de kleur rood. Het is de kleur van de Heilige Geest. Tijdens pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer. De wereldbol in het hart van de schikking verwijst naar het woord welke naar alle windstreken wordt verspreid door de 12 apostelen. Verbeeld in de gerbera’s zijn ze als teken van verbondenheid tussen de apostelen en verbondenheid met het evangelie, deze vormt de basis van het Christendom. Verweven door het stuk is de Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk, eervol, roemrijk. Dit verwoord wat pinksteren inhoudt. Ook geeft het weer, de belijdenis die vandaag wordt afgelegd. De woordelijke verbeelding van jouw maar ook onze belijdenis geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het geloof weer.

       

 

 

Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst  2013

Thema;  Toekomst baren

De basis van de schikking wordt gevormd door een stevige stam waarbij de aanzet van de wortels nog te zien is. De stam verwijst in eerst instantie voor de stamboom van Jezus. Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan? De geslachtslijn is niet die van Maria maar van Jozef. Het gaat om het geslacht waarbinnen Messiaanse herinneringen leven; het geslacht van David, het geslacht van Abraham. Via Abraham loopt de lijn naar alle volken. Een lijn die Matteüs naar voren haalt. De verhalen bereiden voor op Zijn geboorte , de toekomst die door Zijn komst wordt gebaard. De stam verwijst ook naar alle mensen die ons zijn voorgegaan,de traditie waarin we staan en de toekomst waar we naar op weg zijn.

1ste advent  01-12-2012; Tamar        Lezing: Genesis 38:1-30 en Matteüs 1:1-3a,

Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst. De naam Tamar betekent: ‘ dadelpalm’. Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar geborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar echt, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar de takken van.

2de advent 08-12-2012; Rachab                      Lezing: Jozua 2 en Matteüs 1:1-4a

Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam.

3de advent 15-12-2013; Ruth                            Lezing: Ruth 4 en Matteüs 1:1-6a

De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt. De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.

4de advent 22-12-2013; Batseba                Lezing: 2 Samuël 11 en Matteüs 1:1-6

Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een schroeiplek in het leven van Batseba. We zien de plek op de stam. Een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van de liefde en de vrede.

Kerst 25-12-2013; Maria                                       Lezing: Matteüs 1:18-25

Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam ‘God redt’. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid en onschuld, genade. De drie witte rozen- 3 het getal van volmaaktheid en wit de kleur van ongereptheid en zuiverheid- verbindt de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.