Nieuws Diaconie

Geachte heer Van Asperen,

 

Uit naam van de voedselbank “BOLSWARD e.o.” wil ik de diaconie van Makkum hartelijk bedanken voor het vele fruit,

dat wij via de fam. Muizelaar vorige week donderdag mochten ontvangen.

Heel mooi dat u deze inzameling voor onze voedselbank heeft georganiseerd in het kader van dankdag voor gewas en arbeid.

Hiermee konden wij onze deelnemers rijkelijk voorzien van de nodige vitaminen.

Zelfs vandaag konden wij nog de overgebleven appels en mandarijntjes uitdelen.

Wij waarderen deze actie van de diaconie zeer.

Wilt u onze dank overbrengen aan iedereen die deze inzameling tot een succes heeft gemaakt.

 

Met vriendelijke groeten,

Lolke Dijkstra,

Voedselbank: “ BOLSWARD e.o. “


Collecte Rooster Diaconie 

 

Collecte rooster december 2021

Collecte rooster november 2021

Collecte rooster oktober 2021

Collecte rooster september 2021

Collecte rooster juli / augustus 2021

 

"De jaarrekeningen van de Diaconie vindt u in de Beschermde omgeving"


 

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

oktober/november 2021

 

Kerkelijk Centrum “Het Anker”,”Avondrust”, Openluchtdienst, via App en giften via bank.

23 oktober           Pong (Armoede in Makkum)                 € 78,15

24 oktober           Pong (Armoede in Makkum)                 € 180,85

31 oktober           Pong (Bijbelgenootschap)                     € 163,20

3 november         Pong (Werelddiaconaat Indonesië)      € 179,45

6 november         Pong (Najaar zending Guatemala)       € 46,40

7 november         Pong (Najaar zending Guatemala)       € 132,--

14 november       Pong (Avondmaal Voedselbank)          € 193,05

 

Nu er alleen maar digitale kerkdiensten worden gehouden,

blijkt dat onze collecte opbrengsten drastisch naar beneden gaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw wekelijkse collecte

zou willen overmaken via de App of op bankrekening

NL90RABO0340663502 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Makkum.

Alvast hartelijk bedankt.