Liturgisch-bloemschikken artikelen

  Liturgische bloemschikking Pinksteren en afleggen van belijdenis van het geloof 19-05-2013

 

Tijdens Pinksteren vindt de uitstorting van de Heilige Geest naar alle vier de windstreken plaats. Deze wordt verbeeld door de rabarber op de vier hoeken. Ook loopt de rabarber vanaf de grond omhoog, vanuit het diepste van de aarde ontstaat het vuur van de Heilige Geest welke met Pinksteren uitvloeit over de gehele aarde. De staander staat symbool voor de aarde bedekt met laurierblad en hedera. Beide staan voor eeuwigheid. Ook staat de hedera symbool voor de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De bloemschikking laat een “vuur” van rode en gele bloemen zien. De 12 rode rozen verbeelden de 12 discipelen die spraken met tongen van vuur en vol liefde het evangelie verkondigen. God stort de Heilige Geest uit nadat Hij Jezus tot zich genomen heeft en ieder mens vervult met zijn Geest als vorm van liefde. Gerbera staat voor verbondenheid, welke door God bevestigd wordt middels de Heilige Geest.

Op de vier windstreken liggen corsages voor de belijdenden. Deze bestaan uit een rode roos als symbool voor Gods liefde. Door zijn liefde gedragen bevestigen jullie tegenover de gemeente je geloof. De roos wordt ondersteund door een Hederablad, je erkent en draagt uit dat je geloof in de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest je levensweg is.

 

  Startzondag 22-09-2013

Thema; met hart en ziel:

De basis is het hart van mos met een krans van Hedera en gipskruid. Hedera is eeuwig groen zoals de eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gipskruid bestaat uit veel kleine bloemetjes, net als onze ziel, bijna niet te bevatten. In de kern van het hart wordt het kruis uitgebeeld. Het kruis staat symbool voor de ziel van ons geloof. Door de kruisiging en het sterven en daarna de opstanding van Jezus zijn al onze zonden vergeven. Het kruis is gemaakt van papier en parels, papier is dun en vluchtig zoals ons leven op aarde, maar daarbij is ieder individueel een parel in Gods hand. Dit geeft aan dat het leven niet vluchtig maar eeuwig is.

De Heilige Geest verbeeldt door de duiven dat onze geest en onze ziel geleid worden door onze Heer en Heiland.

Project Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd 17 februari tot en met 31 maart 2013

Nieuw Leven

De basisschikking; Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg van lavastenen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los. Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en of een voorwerp op de weg die iets uitdrukken van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei omdat het Leven naar Gods’bedoeling is opgestaan. Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.

Zondag 17 februari 1ste zondag Invocabit Thema; Gezalfde herder

lezing 1 Samuel 16

Samuel gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die gevuld is met olie om David tot koning te zalven. Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israël. De gezalfde heeft in verbondenheid met de Eeuwige een missie te volbrengen: vanuit Gods liefde vrede en gerechtigheid te scheppen voor alle mensen. Daar hoort als centraal thema bij; openbaring, roeping, inspiratie, leiderschap, gezag, verwachting en verlossing. Als gezalfde van de Eeuwige zal David aan deze woorden handen en voeten moeten geven.

                

Zondag 24 februari: 2de zondag: Reminiscere Thema; Kwaad met goed vergelden

lezing 1 Samuel 24

De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israël is, maar dit koningschap is gebouwd op puinhopen. Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Sauls’mantel afsnijdt wordt het koningschap van Saul gescheurd. David had Saul kunnen doden maar vergeldt geen kwaad met kwaad. Dit is het koningschap naar Gods hart. Op de lavastenen ligt een stukje paars fluwelen slip als teken dat Sauls macht gebroken is en dat David zijn koningschap waardig is.
       

Zondag 03 maart: 3de zondag Oculi Thema; Nieuw Leven

lezing 2 Samuel 12:16-25

De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft. David toont berouw. De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft, tot groot verdriet van David. Hij troost Batseba met wie hij trouwt. Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo. Wij verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Zondag 10 maart: 4de zondag Laetare Thema; Het hart openen

Lezing 2 Samuel 14:1-24

David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn strepen staan, hij laat zich met deze beslissing kennen als een koning naar Gods hart. In de schikking zijn bladeren van de schoenlapperplant geplaatst waaruit roze anjers komen als symbool van het hart van David dat geopend is. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Heel even begint het licht van Pasen door te breken. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

  
 

Zondag 17 maart: 5de zondag Judicia, Thema; afgekeerd van het leven

Lezing 2 Samuel 15:1-12

Absalom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt erin. Achter de rug van zijn vader David om doet hij een greep naar de macht. Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen. Het is een samenzwering die er niet om liegt. Absalom roept zichzelf uit tot koning van Israël. Als symbool van de ontluisterende machtsgreep en het verraad van Absalom is de gele kleur gebruikt. De ketting als teken voor Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

 

 

Zondag 24 maart: 6de zondag Palmarum- Palmpasen Thema; Bekroning van het Leven Lezing 2 Samuel 15:13-31 en Matteüs 21:1-9

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad. En evenals David laat hij de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die hij later zal zeggen: ‘Laat Uw wil geschieden’. Beide David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Ze zijn koningen naar Gods hart. De kroon met rode schikking staat symbool voor het rechtvaardige koningschap van David en Jezus.

 
 

Witte donderdag 28 maart Thema; Dienstbaar en zorgzaam

Lezing 2 Samuel 16:1-2a, Exodus 1:15-20, Johannes13:1-15

de uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude Testament. De matses, het ongezuurde brood eb het bittere kruid spelen hier een belangrijke rol. Het ongezuurde brood, de matses, wordt ook wel het haastbrood genoemd. Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën uit Egypte moesten vertrekken. Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte. In de lezing van het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid.

Goede vrijdag 29 maart Thema; oneindige liefde

Lezing 2 Samuel 16:5-13, Handelingen 2:22-32, Hebreeën 9:11-15, Exodus 12:(1) 21-28

In de lezing van Exodus krijgen de Hebreeën aan de vooravond van hun vertrek uit Egypte de opdracht om majoraantakken in bloed te dopen en het aan beide deurposten te strijken, zodat hun huis gespaard blijft als de engel des doods langskomt. De rode kleur in de schikking staat voor het bloed dat door Jezus geofferd is voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige. De zwarte doek wordt gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Zondag 31 maart Pasen Thema; Zie het nieuwe leven

Lezing Samuel 23:1-7, Johannes 20:1-18

• Het lege graf

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken. De symboliek van de windsels is dat Jezus aan het begin van zijn leven in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft. Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Het nieuwe Leven is opgestaan. De paaskaars aan het eind van de weg staat hier symbool voor.

    

 Liturgisch Bloemschikcommissie