Liturgisch-bloemschikken artikelen

Liturgische bloemschikking dienst van gebed voor de eenheid

Thema; wandelen met God

De liturgische bloemschikking laat de verschillende wegen zien.. Ieder mens is uniek en ook de weg die met God bewandeld wordt is voor niemand gelijk. Het maakt net uit op welke wijze je, je geloof beleid de kern en doel van de weg is dezelfde; je levenswandel met God. Het is een weg van rechtdoor, bochten hoogten en diepten en bovenal verwondering. Je  weet niet waar de weg heen leidt maar je kan deze vol vertrouwen met God bewandelen. Ieder voorjaar zijn er vele kleine wonderen, de natuur komt na de winter tot leven. Nieuw leven wordt binnen het dierenrijk geboren. De bollen hebben die belofte in hun kern verborgen en komen na een koude en donkere winter onder de voorjaarszon tot volle bloei. Zo komen wij tijdens onze wandeling met God tot bloei.

     

Uitleg startzondag 16-09-2012 Geloof Hoop Liefde

 

Centraal in deze schikking staan 3 symbolen die samenwerkend en vanuit de basis een eenheid vormen. Getal 3 staat voor volmaaktheid. Liefde in de vorm van het hart. Vanuit ons hart geloven en geven we Zijn boodschap door aan elkaar. Vanuit die liefde bouwen we aan onze gemeente. Druivenranken staan voor hoop. Jezus zegt ik ben de ware wijnstok, wij groeien vanuit hem. Soms vindt er snoei plaats in de vorm van gebeurtenissen die we meemaken waardoor we juist het gevoel hebben verder van Jezus te staan. Later zien we dat we erdoor gegroeid zijn in ons geloof en dichter bij God staan. Zonnebloem staat voor geloof. De zonnebloem is enige bloem die meegaat met de zon wanneer deze opgaat in het oosten en ondergaat in het westen. Zoals God met jou van begin tot het einde met je meegaat in je leven en aan het eind zie je dat hij je leven heeft uitgestippeld waarbij hij met het geloof, de hoop en de liefde je bijstaat en ondersteund. Dit alles doet hij met ieder van ons als individu maar ook met ons als zijn gemeente. Samen vormen we de gemeente en niet het gebouw. Hij zal dit nooit loslaten zoals hij ons ook niet loslaat.

                                                    

Afscheid kindernevendienst en welkom jeugdkerk 01-07-2012

 

De liturgische schikking laat de natuur zien die jullie na de vakantie dagelijks in de bermen zien. Een rugzak heeft zoals je weet vele vakken waarin je van alles kan stoppen. Dat is ook je leven. God heeft je geschapen met vele talenten die je al kent of die je nog leert kennen. Zo ook de verwerkte grassen. Er is er geen één gelijk en ieder heeft zijn talent in dit leven. De ene laat een prachtige aar zien, de ander is een perfect gras voor de koeien. Ook heeft alles een gevolg zoals de koe het gras omzet naar melk zo zet ook het woord en je talent van God zich in je leven om tot kracht voor je zelf en je medemens. Er zijn ook grassen en bloemen die lang nodig hebben om in hun kracht te komen. Je zal merken dat je geloof dit ook heeft. Er gaan momenten komen dat je denkt dat het geloof echt niets is maar dan kan dit zomaar veranderen. God zet een ander vakje in je levens rugzak open. Weet dat God je, net zoals jij je rugzak, draagt.