Liturgisch-bloemschikken artikelen

Liturgische Bloemschikking bij de doop 08-07-2012

 

De schikking is gemaakt in de zogenaamde “watervalstijl” Om het water te accenturen is deze blauw gekleurd door stenen. De doeken symboliseren het stromende water. Net als het geloof en het leven gaat het soms kabbelend maar soms ook wild stromend voort. Door de doop geven de ouders hun kind in handen van Jezus die hen zal leiden door de waterval van het leven.

De Hedera staat voor eeuwigheid en de drie Eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. In alle gevallen laat het zien dat door de doop Jezus zowel de dopeling, ouders maar ook de gemeente waartoe de dopeling behoort gedragen worden in de waterval van het leven.

 

Dankstond 2012

De hoorn des overvloeds

Een speciale dag in het jaar. Dankstond voor gewas en arbeid. Om te danken voor de maatschappelijke en natuurlijke zegeningen. Op een woensdag naar de kerk om daar bij stil te staan. Te beseffen dat God de wasdom geeft en dat Hij in alles voor ons zorgt. Granen, vruchten en maïs verwijzen naar de oogst van het land, vissen de oogst van de zee. Zonnebloemen symboliseren de zon, zonder haar warmte en licht kan niets groeien en bloeien.
De preek van woensdag gaat overMatth. 5 : 6: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Honger en dorst zijn bij ons begrippen die wij niet volledig kunnen bevatten. Wij hebben overvloed. Maar gerechtigheid betekent mensen tot hun 'recht' laten komen, gekromde en geslagen mensen weer 'recht' laten lopen. God wil alle mensen recht verschaffen. Hij heeft ook ons daarbij nodig om te blijven roepen om rechtvaardigheid, ook in de wereld om ons heen. Jezus, belooft dat God ons zal zegenen als we dit in praktijk proberen te brengen.

 

dankstond   


 

  Liturgische bloemschikking tijdens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 25-11-2012

De kleur grijs welke in de tule zit, deze gaat vanuit het stuk omhoog. Grijs betekent onthechting. Overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht.

Steen; is onwrikbaar als een sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood maar de steen werd afgewenteld. Tevens staat steen voor het fundament.

Riet/lisdodde; buigzaam, heeft te maken met het lijden van Jezus, hij kreeg als Koning van de Joden bij wijze van scepter een rietstok in de hand. In Vlaanderen worden de rietsigaren Christusstokken of eco-homo-riet (zie de mens) genoemd.

Het wit van de bloemen staat voor ongereptheid en zuiverheid.

Hedera/Klimopblad staat voor onsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staat de drie punten in het blad voor de drie eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dit alles laat zien dat de dood niet eindig is maar de weg naar Jezus.

Zegen naar Sint Patrick        

De Heer zij voor u

Om u de juiste weg te wijzen

 De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten

En u te beschermen tegen gevaar

 De Heer zij onder u om u op te vangen

Wanneer u dreigt te vallen

 En de Heer zij in u

Om u te troosten als u verdriet hebt

 De Heer omgeve u als een beschermende muur

Wanneer anderen over u heen vallen

En de Heer zij boven u

Om u te zegenen

 Zo zegene u God de Vader,

De Zoon en de Heilige Geest

 Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.