Liturgisch-bloemschikken artikelen

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014 

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden. De stenen op de pilaar verwijzen naar Openbaringen 2:17 “… en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. De krans verwijst naar de eeuwigheid, een cirkel kent geen begin en geen eind. Vanuit hier gaat valt het grijze en witte doek naar beneden die symbool staan voor de onthechting, de overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht. Wit is de kleur van zuiverheid en opstanding verbeeld als bloem “De Zantedeschia” die wit geaderde bladeren heeft. De rode vlekken op bladeren van de Zantedesschiaplant, perzikkruid genoemd, worden met de kruisiging van Jezus in verband gebracht. Volgens een legende vielen druppels bloed van Jezus op de bladeren van deze planten die onderaan het kruis groeiden. Jezus, heeft de dood overwonnen en aan ieder van ons het eeuwig leven gegeven. De grote groene Monstera-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.

 

 


 

Thema; geloven met hart en ziel, vieren en verbinden.

De bloemschikking start met de doorgang van riet. Het riet symboliseert de gemeente, riet is heel buigzaam en sterk. De doorgang is de verbinding van ons als gemeente naar het liturgisch centrum en visa versa. Aan het eind van de doorgang staat een boom. De vertakking verbeeldt de samenwerking en de verbinding van onze gemeente. Ieder gemeentelid is op zijn of haar manier verbonden met onze gemeente. Doordat we op handen worden gedragen door onze Hemels Vader kunnen we samen vieren dat we een gemeente van God zijn. Hij zegent ons met zijn handen. De vele handen die in de boom hangen symboliseren verschillende betekenissen, ze zijn ondersteunend, zegenend, geven een steuntje in de rug, houden je tegen. Een ieder heeft verwoord; wat is voor u/jij vieren en verbinden in de gemeente?

 


Pinksteren 08-06-2014

De basis van deze schikking is de kleur rood. Het is de kleur van de Heilige Geest. Tijdens pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer. De wereldbol in het hart van de schikking verwijst naar het woord welke naar alle windstreken wordt verspreid door de 12 apostelen. Verbeeld in de gerbera’s zijn ze als teken van verbondenheid tussen de apostelen en verbondenheid met het evangelie, deze vormt de basis van het Christendom. Verweven door het stuk is de Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk, eervol, roemrijk. Dit verwoord wat pinksteren inhoudt. Ook geeft het weer, de belijdenis die vandaag wordt afgelegd. De woordelijke verbeelding van jouw maar ook onze belijdenis geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het geloof weer.