Nieuws Diaconie

Collecte Rooster Diaconie 

 

Collecte rooster december 2023 

Collecte rooster november 2023 

Collecte rooster oktober 2023 

Collecte rooster september 2023

"De jaarrekeningen van de Diaconie vindt u in de Beschermde omgeving"


 

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

"Zie in 'De Schakel' bij Diaconie"

 januari / februari 2023

december 2022 / januari 2023