Aanstaande kerkdiensten:

Kerkzaal het Anker
       Zondag 24 oktober 9:30 uur      

Voor informatie klik op Kerkdiensten

Fruit

Dankdag

Op woensdag 3 november is er een Dankdienst voor gewas en arbeid.

U kunt dan fruit meenemen, dit is bestemd voor de voedselbank in Bolsward.

Alvast bedankt!

De Diaconie

Ontmoetingsavond

(voorheen groothuisbezoek)

De eerste ontmoetingsbijeenkomsten zijn al afgesproken, maar er kunnen nog altijd meer deelnemers bij.

Dit seizoen vinden de middagen/avonden plaats in k.c. ‘het Anker’.

Dit omdat we nog steeds voorzichtig zijn met corona.

Ds. Anneke Cluistra heeft de leiding.

De middag begint om 15.30 uur en de avond om 20.00 uur. (ongeveer anderhalf uur)

Thema: "Van U is de toekomst"

U kunt zich opgeven bij fam. Brouwer, de Hiemen 1,

via de mail: houwbrou@gmail.com of tel: 0515-231511.

Na opgave wordt met u een afspraak gemaakt.

 Let op!

Vanaf 26 september zijn er geen corona restricties meer, we kunnen de kerkzaal weer maximaal benutten.

Vanaf 19 september is er iedere week weer Kindernevendienst

 

 

 

    Postzegels en Kaarten

Postzegels

Inzamelingsactie:

gebruikte postzegels en kaarten.

Papierwinkel Makkum

DeelWinkel

 Lees meer Papierwinkel