Uncategorised

PASTORAAT

 

Doel:

Het doel van het pastoraat is om in de gemeente van Christus liefdevol om te zien naar elkaar en elkaar te stimuleren om, in navolging van Jezus en geïnspireerd door de Heilige Geest, gemeente te zijn. Dit vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn bij God en medemens. Daarbij gaat het om ontmoeting, relatie, respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. (zie ook de visie van onze gemeente verwoord in: "Samen kleur geven aan geloof en leven")

Organisatie:

Hoewel er in onze gemeente organisatorich wel wijken bestaan, hebben we geen wijkouderlingen. Het "Pastoraal Centraal Punt" coördineert het te verlenen pastoraat op basis van signalen uit de gemeente. De ouderlingen en jeugouderlingen zijn in principe naast de predikant beschikbaar om pastoraat te verlenen. Ook de organisatie van het jaarlijkse groothuisbezoek is in handen van de predikant samen met de ouderlingen.

Omtinkers:

Onze gemeente kent in de wijken "omtinkers". Gemeenteleden die zich inzetten om in een bepaald gedeelte van de wijk oren en ogen te zijn voor de ouderlingen. Er is een vast aanspreekpunt voor de "omtinkers". Ook bezoeken de "omtinkers" gemeenteleden ouder dan 75 jaar met hun verjaardag.

Het telefoonnummer van het "PCP" (Pastoraal Centraal Punt) is 0515-231234

 

 

 

Jongerenwerker

Hallo,

Mijn naam is Joël en ik ben aangesteld als jeugdwerker van deze kerk in Makkum. Samen met de Jeugdraad geef ik vorm aan het jeugdwerk in de kerk. De Jeugdraad - bestaande uit de jeugdouderlingen, de jeugdwerker en jongeren - denkt na over de vraag hoe jongeren zich thuis kunnen voelen in en rondom de kerk. Als jeugdwerker ben ik met name aangesteld voor de inhoudelijke en uitvoerende kant van het jeugdwerk. Denk hierbij aan het geven van jeugdclubs, een volleybaltoernooi of om samen met de jongeren onderwerpen te bedenken voor kerkdiensten gericht op jongeren.

Ik vind het erg leuk om jongeren te leren kennen en samen met hun activiteiten te organiseren en na te denken over geloofs- en levensvragen die jongeren bezighouden.

Naast het jongerenwerk haal ik veel plezier uit het spelen van bordspellen, het wandelen met onze hond en (het volgen van) sport. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te denken over het jongerenwerk in de kerk? Je kunt altijd even appen naar 06-52693640. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Joel

Contactgegens:  Ds. L. Touwenlaan 13

                                                                                8754 bp makkum

Blijf in contact met uw kerk door:

  • geboorte, doop, huwelijk en overlijden te melden

  • doopbediening aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • kerkelijke huwelijksbevestiging aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • verhuizing binnen de gemeente de adreswijziging door te geven

  • bericht te doen bij ziekte van uzelf of één van uw gezinsleden bij uw omtinker en/of predikant

Zo worden misverstanden zoveel als mogelijk voorkomen.

Het adres van de scriba kunt u vinden in de "Schakel", U kunt ook het contactformulier invullen.

Uw Kerkenraad  

Gespreksgroepen

 

In onze Gemeente zijn verscheidene "Gespeksgroepen" actief.

 

Doopproject

Vrouwenochtend

Kampvuuravonden