De Protestantse Gemeente Makkum e.o. wordt bestuurd door de kerkenraad.

Deze bestaat uit alle leden van de drie verschillende colleges
  • college van ouderlingen 
  • college van diakenen
  • college van kerkrentmeesters 
De Protestantse Gemeente Makkum e.o. heeft één predikant en een jongerenwerker.

De kerkenraad en predikant geven samen leiding en vorm aan het werk in de gemeente
.

Wilt u contact opnemen met de kerkenraad dan kan dit via de scriba:
(scriba.pknmakkum@gmail.com)