U kunt contact opnemen met de volgende geledingen:

- Scriba

- Diaconie

- Kerkrentmeesters

- Webmasters

- Kerk App

 

Administratie

kerkrentmeester.pknmakkum@gmail.com

- Kerkelijk bureau:

  D. Helfrich | C.lenigestraat 5 te Makkum | 232481

- Kerkrentmeester:

  F.O. Poepjes | Doniastraat 1 te Makkum | 232420

- Bijdrage Kerkbalans:

  T. van der Veen | De Greiden 5 te Makkum | 231058

- Diaconie:

  P. van Asperen | De Wijting 6 te Makkum | 231499

- Collectemunten:

- A. Ozinga | de Polle 25 te Makkum | 232368


Voor contact met de Scriba kunt u gebruik maken van het contact formulier (zie menu item)

 

-Locaties (kaartje) van de kerkgebouwen met adressen

 

-Zaalhuur K.C. Het Anker:

 Dries Roorda,             Informatie

Trasmolen 13,

8754 GL Makkum  

Tel. : 0515-232264

 

-Kosters:

K.C. Het Anker:

D. Roorda                                 E. Bruinsma

Trasmolen 13                           it String 3

8754 GL Makkum                    8754GR Makkum

Tel.: 0515-232264                   Tel.: 0515-232020

 

Van Donia Kerk:

D. Pals 

de Finne 17

8754 GT Makkum  

Tel. : 0515-232227