In kerkblad "de Schakel" (september 2019) 

zijn de activiteiten van het

seizoen 2019-2020 toegelicht.

 

de kerkbladen vindt u bij de beschermde omgeving

 

U kunt zich opgeven via het Activiteiten formulier.

 

Volg KVA (Kampvuuravonden)Makkum op facebook

 

zie ook de info bij "gesprekgroepen"