Kindernevendienst

Kindernevendiensten

Hallo allemaal!

Wat hebben we al fijne kinderdiensten gehad met zelfs een record aantal van  17 kinderen!

Elke zondag komen we van 11 tot 12 uur samen in de kerk en vieren onze kinderdienst samen met dominee Anneke. 

We beginnen altijd in de kerkzaal,  we bidden samen, steken ons lichtje aan met de paaskaars en doen even een spelletje om los te komen.

Daarna gaan we naar het zaaltje, lezen we het verhaal voor en praten samen met elkaar over het verhaal en over God.

Dan is het tijd voor het knutselwerkje of puzzel en vaak nog een spelletje. We eindigen de ochtend ook in de kerk met de zegen. 

Het is altijd erg gezellig! 

Ook zijn we als leiding al druk bezig met de voorbereidingen voor advent en kerst. 

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. 

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen. 

Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, in het donker heb je licht echt nodig. 

Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. 

Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. 

Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1). 

Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het steeds over het licht.

Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. 

Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. 

We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. 

Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

Groetjes van de kindernevendienst!

Kindernevendienst:

Voor Kinderen van de basisschool leeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. Ook tijdens schoolvakanties. 


De kinderen beginnen de kerkdienst gewoon bij hun ouders maar gaan (meestal) voor de schiftlezing naar hun eigen dienst. Na de preek komen ze weer terug in de kerk. Als gemeente vinden we de geloofsontwikkeling van kinderen belangrijk. Daarom heeft de kindernevendienst altijd een plek in de reguliere dienst, bijvoorbeeld doordat zij vertellen wat ze gemaakt hebben of waar ze het over hebben gehad.

De kindernevendienst heeft verschillende projecten tijdens het jaar, specifiek kun je hierbij denken aan het:

-          Paasproject               

-          Kerstproject

-          Kerstwandeling en/of kerstmusical

-          Kinderdienst

Neem voor meer informatie contact op met Wilma Visser (voorzitter KND): 0515-336817