"Fryslân foar Rwanda"

 Fryslan_foar_Rwanda.jpg

Dat is het project waar de Protestantse

Gemeente te Makkum e.o. zich via de ZWO

drie jaar lang aan heeft verbonden.

Via de Schakel wordt u op de hoogte gehouden.

        fryslân foar Rwanda

Uw financiële steun via collectes

en acceptgiro's wordt zeer gewaardeerd.