Kerkdiensten 2023

  • Elke zondag kinderoppas in K.C. Het Anker voor kinderen tot ca. 4 jaar (vanaf ca. 9.15 uur)
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
  • Elke eerste zondag van de maand is er van oktober t/m juli een Plusminus-dienst. Info
  • Er is geen kinderoppas en kindernevendienst in de vakantieperiode.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

 

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Rooster Kerkdiensten 2023
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
22 jan.  9.30  K.C Het Anker  Oecumene:  Gebed van de eenheid  Voorgangers Oecumene  1e Deelwinkel  2e Oecumene   Kerkrentmeesters 
28 jan.  19.00   Avondrust  Avondmaal   ds Anneke Cluistra   Lepra 
29 jan. 9.30 K.C Het Anker ds Anneke Cluistra 1e Lepra  2e Geluidsinstallatie
5 febr. 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst / Doopzondag ds Anneke Cluistra    
11 febr. 19.00 Avondrust    mw. F. Visser, Makkum  Noodhulp Ethiopië  
12 febr 9.30 K.C Het Anker   ds. A. Vriend, Workum 1e Noodhulp Ethiopië 2e Pastoraat  
19 febr. 9.30 K.C Het Anker   dhr. G. Visser, Wâlterswâld 1e Diaconie 2e Energiekosten Kerkrentmeesters
25 febr. 19.00 Avondrust   dhr. C. van Rijn, Sneek Zambia  
26 febr. 9.30 K.C Het Anker 1e 40 dagentijd - Avondmaal lopend ds Anneke Cluistra

1e Zambia

2e Onderhoud Gebouwen 

 
5 mrt. 9.30 K.C Het Anker 2e 40 dagentijd Plusminusdienst ds Anneke Cluistra 1e Voorjaarszending 2e Kerk-TV en Radio  Kerkrentmeesters 
8 mrt. 19.30 K.C Het Anker Biddag voor gewas en arbeid  dhr. C. van Rijn, Sneek

 1e Werelddiaconaat 

2e Onderhoud Orgel

 
11 mrt. 19.00 Avondrust    dhr. C.F. Weisz, Kimswerd  ZWO Classis  
12 mrt. 9.30 K.C Het Anker 3e 40 dagentijd ds. K.H. Bogard, Wâlterswâld

 1e ZWO Classis

2e Onderhoud verwarming

 
19 mrt. 9.30 K.C Het Anker 4e 40 dagentijd ds Anneke Cluistra  1e Diaconie  2e Pastoraat  Kerkrentmeesters 
25 mrt. 19.00 Avondrust   ds. U. Tjallingii, Oosterbierum Bangladesh   
26 mrt. 9.30 K.C Het Anker 5e 40 dagentijd ds. mw. E.C. Rooseboom, Drachten

1e Bangladesh

2e Onderhoud Gebouwen 

 
2 apr. 9.30 K.C Het Anker Palmpasen Plusminusdienst ds Anneke Cluistra  1e Armoede Makkum  2e Jeugdwerk Kerkrentmeesters
3 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
4 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
5 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
6 apr. 19.30 van Doniakerk Witte donderdag Avondmaal zittend ds Anneke Cluistra

 1e ZWO Classis   2e Pastoraat

 
7 apr. 19.30 van Doniakerk Goede Vrijdag ds Anneke Cluistra

 Geen collecten

 
8 apr. 19.00 Avondrust Stille zaterdag  mw. Hoekstra-Baarda, Makkum  Moldavië  
8 apr. 21.30 Kerk Piaam Stille zaterdag ds Anneke Cluistra Geen collecten  
9 apr. 9.30 K.C Het Anker Pasen ds Anneke Cluistra 1e Moldavië 2e Energiekosten  
16 apr. 9.30 K.C Het Anker   ds. Muilwijk, Workum  1e Diaconie  2e Pastoraat   Kerkrentmeesters 
22 apr. 19.00 Avondrust   ds. T. Hibma, Kimswerd  Diaconie    
23 apr. 9.30 K.C Het Anker   ds. F.H. Welbedacht, Sneek

1e Diaconie   2e Onderhoud Gebouwen 

 
30 apr. 9.30 K.C Het Anker Doopzondag ds Anneke Cluistra  1e Armoede Makkum  2e Geluidsinstallatie  Kerkrentmeesters 
6 mei 19.00 Avondrust   dhr. H. Giliam, Pingjum Noodhulp Oekraïne   
7 mei 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst ds Anneke Cluistra  1e Noodhulp Oekraïne  2e Pastoraat   
7 mei 11.00 Kerk Piaam     Noodhulp Oekraïne