Jeugdwerk

Binnen onze gemeente speelt de jeugdraad een actieve rol.

Zij organiseren en coördineren diverse activiteiten, zoals o.a.: Rock Solid Makkum (12+ groep) en de Soos.

Maar ook tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m. 12 jaar.

Daarnaast wordt er in elke schoolvakantie een creatieve ochtend georganiseerd voor de basisschoolkinderen: de vakantieclub.

De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

- Aafke Pals-van de Weij de Pôlle 17 8754GW Makkum
- Rianne Kooistra-Stellingwerff Krommesloot 1 8754GD Makkum

Jeugdwerker:

- Joël Cluistra Ds. L. Touwenlaan 13 8754 BP Makkum

Leden:

- Baukje Talsma-Helfrich Cynthia Lenigestraat 23 8754 CC Makkum

- Wietse Pals De Rog 16 8754BG Makkum

 

Voor vragen m.b.t. de jeugd kunt u contact opnemen met onze jeugdwerker Joël Cluistra.

U/je kunt hem bereiken op telefoonnummer 0515-750267 / 06- 52693640