Hieronder vindt u enkele interessante internetpagina's

De Protestantse Kerk in Nederland

De Voorleesbijbel

De Naardense Bijbel

Kerkdienst gemist 

Dienstboek 1 en 2

Dienstboek 1: Gebeden, Advent, Kerst, Epifanie, 40 dagentijd, Pasen, Trinitatis en meer

Dienstboek 2: Doop, Belijdenis, Avondmaal, Bevestiging ambtsdragers, Lit. Kleuren, Leesrooster en meer

 Kerk in Actie

Kerkrecht van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde en ordonanties van de Protestantse Kerk in Nederland 

Nederlands Bijbel Genootschap

Meer Over De Bijbel (bijbelstudie over elf belangrijke personen uit de Bijbel)

Christelijke Bungalowparken

  

Bijbelse kleurplaten en spellen

Jop, Jeugd Organisatie van de Protestantse kerk

Raad van Kerken in Nederland

Muziek en Evangelie

www.christelijkerap.nl

Kerkgeschiedenis Makkum

Gereformeerd Makkum

ZuiderzeeArbeid Makkum, Pingjum en Zurich