PASTORAAT

 

Doel:

Het doel van het pastoraat is om in de gemeente van Christus liefdevol om te zien naar elkaar en elkaar te stimuleren om, in navolging van Jezus en geïnspireerd door de Heilige Geest, gemeente te zijn. Dit vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn bij God en medemens. Daarbij gaat het om ontmoeting, relatie, respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. (zie ook de visie van onze gemeente verwoord in: "Samen kleur geven aan geloof en leven")

Organisatie:

Hoewel er in onze gemeente organisatorich wel wijken bestaan, hebben we geen wijkouderlingen. Het "Pastoraal Centraal Punt" coördineert het te verlenen pastoraat op basis van signalen uit de gemeente. De ouderlingen en jeugouderlingen zijn in principe naast de predikant beschikbaar om pastoraat te verlenen. Ook de organisatie van het jaarlijkse groothuisbezoek is in handen van de predikant samen met de ouderlingen.

Omtinkers:

Onze gemeente kent in de wijken "omtinkers". Gemeenteleden die zich inzetten om in een bepaald gedeelte van de wijk oren en ogen te zijn voor de ouderlingen. Er is een vast aanspreekpunt voor de "omtinkers". Ook bezoeken de "omtinkers" gemeenteleden ouder dan 75 jaar met hun verjaardag.

Het telefoonnummer van het "PCP" (Pastoraal Centraal Punt) is 0515-231234