Doopproject

 

Ouders die hun kinderen laten dopen worden uitgenodigd mee te doen met het doopproject. Dit project loopt al ruim tien jaar.

We komen ongeveer 4 à 5 keer per seizoen bij elkaar om met elkaar onderwerpen te bespreken die te maken hebben met de geloofsopvoeding.

Wanneer je je kind hebt laten dopen, dan verwachten we ook van je dat je de kans aangrijpt om je kind op te voeden in geloof en dat verlangen te delen met andere ouders.

We kunnen het niemand verplichten, maar het is wel een uitnodiging omdat je keuze om te laten dopen niet vrijblijvend is.

Het is zeer leerzaam en waardevol om de gedachten en ervaringen met daarbij ook vaak wel veel herkenning van andere ouders te horen, met respect voor ieders eigen wijze van opvoeding.

Het aardige van het doopproject is dat er steeds weer nieuwe deelnemers bij komen.

Alle deelnemers hebben kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderen van ouders die hebben meegedaan met het doopproject worden rondom hun vierde jaar waterdrager.

Deze kinderen ontvangen een certificaat waarop staat vermeld dat hij/zij nu waterdrager geworden is.

Alle kinderen worden vanaf hun vierde jaar welkom geheten door de kindernevendienst.

Voor de data van het komend seizoen worden de ouders persoonlijk geïnformeerd.

Contactpersoon hiervoor is ds. Anneke Cluistra-Boschloo, e-mail: domineeanneke@gmail.com