Kerkbladen, Zondagsbrieven en Roosters zijn alleen via beschermende pagina's te zien. 

De Kerkenraad heeft besloten om de kerkbladen, de zondagsbrieven en roosters en sommige nieuws items niet zonder

meer te publiceren via de website van de Kerk, dit in verband met de wet op de privacy.

Wat onder dit menu is te vinden na het inloggen:

  • zondagsbrieven
  • De Schakel
  • nieuws uit de kerkenraad
  • handreikingen
  • wegwijzer
  • informatie gebouwen
  • foto-album
  • Nieuwsitems in het Snel naar.... menu die alleen bestemd zijn voor gemeenteleden

U hebt voor het inloggen een "Gebruikersnaam" en een "Wachtwoord" nodig onder: 

Inloggen voor gemeente leden

De inloggegevens kunt u (als u ze kwijt bent) per mail opvragen bij: webbeheer.pknmakkum@gmail.com

Klik HIER om in te loggen

 

De kerkordelijke regeling

De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten registreren gegevens van haar leden. De kerkorde regelt hoe gemeenten met die gegevens moeten en mogen omgaan.

De kerkordelijke regeling staat in het bredere kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  Deze Verordening is de huidige Nederlandse en Europese privacy wet welke in werking is getreden op 25 mei 2018. Art.9 lid 1 bevat een algemeen verbod om persoonsgegevens omtrent godsdienst te verwerken (registreren, maar ook gebruiken), omdat zij behoren tot de ‘bijzondere persoonsgegevens’. Kerkgenootschappen mogen de persoonsgegevens van hun leden wèl verwerken (art.9 lid 2d.) Echter, zij mogen die gegevens niet aan derden verstrekken, althans niet zonder toestemming van de desbetreffende leden.

De verwerking van persoonsgegevens door de kerk moet ook voor het overige voldoen aan de algemene bepalingen in de AVG. De Kerk mag beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Het is dus toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan "tot het genootschap behorende personen en hun gezinsleden".