Even voorstellen… ds. Anneke

Ik ben Anneke Cluistra-Boschloo, geboren in 1985 in Kesteren. Ik ben getrouwd met Joël en moeder van Jesse en Silke. Sinds 26 februari 2017 ben ik dominee, en wel in de mooie PKN-gemeente Makkum e.o. Hoewel noch ik, noch Joël een verleden heeft in Friesland voelen we ons hier ontzettend thuis en hopen we hier nog héél lang te blijven. Ik wol jimme derom ek freegje om gewoon Frysk mei my te praten. Dat is de beste manier om it te leren, toch?

Ik vind het prachtig om dominee te zijn. Ik geniet van het contact met mensen en het steeds weer zoeken naar de verbinding tussen het leven van alledag, de Bijbel en God. We hebben goud in handen als gemeente van de Here Jezus, omdat we een relatie met God kunnen hebben en mogen leven uit Zijn opofferende liefde. Dat is het waard om elkaar telkens weer bij te bepalen in de kerkdiensten en alle activiteiten eromheen. En dat is het waard om door te geven: aan de kinderen, aan de jongeren en aan de mensen om ons heen.

Dat zie ik als mijn roeping: om samen met iedereen die mee wil doen te bouwen aan de kerk van Jezus Christus hier in Makkum en omgeving. 

Ds Anneke 
Contactgegens:  Ds. L. Touwenlaan 13
  8754 BP Makkum
Tel. 0515-750267

               E-mail: domineeanneke@gmail.com