De Protestantse Gemeente Makkum e.o. wordt bestuurd door de kerkenraad.

Deze bestaat uit alle leden van de drie verschillende colleges:

  • college van ouderlingen
  • college van diakenen
  • college van kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente Makkum e.o. heeft één predikant en een jongerenwerker.

De Kerkenraad en de predikant geven samen leiding en vorm aan het werk in de kerkelijke gemeente.

Wilt u contact opnemen met de kerkenraad dan kan dit via de scriba: scriba.pknmakkum@gmail.com