Afscheid kindernevendienst en welkom jeugdkerk 01-07-2012

 

De liturgische schikking laat de natuur zien die jullie na de vakantie dagelijks in de bermen zien. Een rugzak heeft zoals je weet vele vakken waarin je van alles kan stoppen. Dat is ook je leven. God heeft je geschapen met vele talenten die je al kent of die je nog leert kennen. Zo ook de verwerkte grassen. Er is er geen één gelijk en ieder heeft zijn talent in dit leven. De ene laat een prachtige aar zien, de ander is een perfect gras voor de koeien. Ook heeft alles een gevolg zoals de koe het gras omzet naar melk zo zet ook het woord en je talent van God zich in je leven om tot kracht voor je zelf en je medemens. Er zijn ook grassen en bloemen die lang nodig hebben om in hun kracht te komen. Je zal merken dat je geloof dit ook heeft. Er gaan momenten komen dat je denkt dat het geloof echt niets is maar dan kan dit zomaar veranderen. God zet een ander vakje in je levens rugzak open. Weet dat God je, net zoals jij je rugzak, draagt.