Dankstond 2012

De hoorn des overvloeds

Een speciale dag in het jaar. Dankstond voor gewas en arbeid. Om te danken voor de maatschappelijke en natuurlijke zegeningen. Op een woensdag naar de kerk om daar bij stil te staan. Te beseffen dat God de wasdom geeft en dat Hij in alles voor ons zorgt. Granen, vruchten en maïs verwijzen naar de oogst van het land, vissen de oogst van de zee. Zonnebloemen symboliseren de zon, zonder haar warmte en licht kan niets groeien en bloeien.
De preek van woensdag gaat overMatth. 5 : 6: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Honger en dorst zijn bij ons begrippen die wij niet volledig kunnen bevatten. Wij hebben overvloed. Maar gerechtigheid betekent mensen tot hun 'recht' laten komen, gekromde en geslagen mensen weer 'recht' laten lopen. God wil alle mensen recht verschaffen. Hij heeft ook ons daarbij nodig om te blijven roepen om rechtvaardigheid, ook in de wereld om ons heen. Jezus, belooft dat God ons zal zegenen als we dit in praktijk proberen te brengen.

 

dankstond