Startzondag 22-09-2013

Thema; met hart en ziel:

De basis is het hart van mos met een krans van Hedera en gipskruid. Hedera is eeuwig groen zoals de eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gipskruid bestaat uit veel kleine bloemetjes, net als onze ziel, bijna niet te bevatten. In de kern van het hart wordt het kruis uitgebeeld. Het kruis staat symbool voor de ziel van ons geloof. Door de kruisiging en het sterven en daarna de opstanding van Jezus zijn al onze zonden vergeven. Het kruis is gemaakt van papier en parels, papier is dun en vluchtig zoals ons leven op aarde, maar daarbij is ieder individueel een parel in Gods hand. Dit geeft aan dat het leven niet vluchtig maar eeuwig is.

De Heilige Geest verbeeldt door de duiven dat onze geest en onze ziel geleid worden door onze Heer en Heiland.