Startzondag 13-09-2015 Goede Buren

De liturgische bloemschikking laat een bundel van touw zien, opgebouwd uit verschillende diktes en lengten. De knoop is het symbool van eenheid zoals onze gemeente. De Dahlia is verweven in de knoop en betekent ik wil voor altijd bij je zijn zoals wij als gemeente voor altijd bij God willen zijn. Geen bloem is gelijk zoals wij uniek zijn. We zijn elkaars buren die proberen op allerlei gebied en met onze talenten door God gegeven binnen onze gemeente goede buren te zijn.