Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd 14 februari tot en met 27 maart 2016

Ik ga. Zet een stap naar de ander.

LBS; De basisschikking; deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)nder er is ook een beweging andersom, van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze aspecten naar voren. De schoenen geven die beweging vorm. Deze schoenen staan centraal voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds op nieuw beginnen, van zuiverheid.

Zondag 14 februari 1ste zondag: Thema; Roept hij mij aan

Lezing; Lucas 22:39-46

Voor de eerste zondag in de veertigdagentijd is gekozen voor veertig witte tulpen, zij verwijzen naar bezinning en gebed. De veertig geven ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan. Ze verwijzen naar de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden.

 

Zondag 21 feruari 2de zondag: Thema; Gedenk

Lezing; Lucas 6:27-35

Vandaag klinkt de oproep het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt dezelfde en toch zo anders, sterk en kwetsbaar

Zondag 28 februari 3de zondag :Thema; Mijn ogen

Lezing; Lucas 22:66-71

Op deze zondag worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen, te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Zondag 6 maart 4de zondag: Thema; Verheug u

Lezing; Lucas 18:9-14

We ontmoeten de farizeeër en de tollenaar die beide het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om, wie gebogen is mag rechtop gaan

Zondag 13 maart 5de zondag: Thema; Doe mij recht

Lezing; Lucas 23:38-43

Deze zondag klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Zondag 20 maart 6de zondag Thema; Palmpasen

Lezing; Psalm Lucas 19:29-44

Vandaag horen we hoe veel voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen

Zondag 27 maart Pasen Thema; Open je handen

Lezing; Lucas 24:13-35

Vandaag vieren we de overwinning van de dood. Een dag vol beweging. De opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.