Blijf in contact met uw kerk door:

  • geboorte, doop, huwelijk en overlijden te melden

  • doopbediening aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • kerkelijke huwelijksbevestiging aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • verhuizing binnen de gemeente de adreswijziging door te geven

  • bericht te doen bij ziekte van uzelf of één van uw gezinsleden bij uw omtinker en/of predikant

Zo worden misverstanden zoveel als mogelijk voorkomen.

Het adres van de scriba kunt u vinden in de "Schakel", U kunt ook het contactformulier invullen.

Uw Kerkenraad 

 [contactformulier]