Disclaimer

Disclaimer pkn-makkum.nl

1. Hoewel de Protestantse Gemeente Makkum e.o. er naar streeft om de op deze website verstrekte informatie steeds zo juist, actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kan zij niet garanderen :

- dat alle op deze website en de subpagina's opgenomen informatie en data juist en actueel zijn.

- het continu en foutloos functioneren van deze website.

2. Protestantse Gemeente Makkum e.o., noch haar bestuur, noch haar website redactie zijn aansprakelijk voor:

- eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en de via de website verstrekte informatie en data;

- en eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoekers van deze website en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze website.

3. Protestantse Gemeente Makkum e.o. heeft verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als service aan en ter informatie van de bezoekers van haar website opgenomen. Protestantse Gemeente Makkum e.o. kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende gelinkte websites en verbonden informatiebronnen of andere hierin vermelde gegevens en data juist zijn.

Protestantse Gemeente Makkum e.o., noch haar bestuur, noch haar website redactie en andere website medewerkers zijn aansprakelijk voor schades in welke vorm dan ook ontstaan die de bezoekers van deze website en de subpagina's en/of derden mochten lijden als gevolg van het gebruik van gegevens en data via de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Copyrights:

De website pkn-makkum.nl en de subpagina's zijn eigendom van Protestantse Gemeente Makkum e.o.. De inhoud van deze website en subpagina's mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Protestantse Gemeente Makkum e.o. worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens normaal beoogd gebruik van deze website.