Coronabeleid  Corona 2november

Vanaf 5 december zij de volgende regels van kracht.

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen die de overheid met ingang

van zondag, 28 november 2021, 17.00u heeft ingesteld heeft het Moderamen over-

leg gehad en het volgende besloten:

 

  • Eredienst: ongewijzigd; 1,5 meter afstand van elkaar en bij verplaatsingen een mondkapje dragen.
  • Activiteiten overdag: ongewijzigd; 1,5 meter afstand van elkaar en bij verplaatsingen een mondkapje dragen.
  • Activiteiten na 17.00u: komen te vervallen tot nader order.
  • Vergaderingen worden online gehouden.
  • Het koffiedrinken, na (of voor) onze kerkdiensten, is tot nader order vervallen.

Tijdens activiteiten die wel doorgaan houden wij ons aan de basisregels.

De PKN informeert na overleg met het CIO, mochten hier gewijzigde

adviezen uitkomen, dan komen wij hier op terug.

Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag!

 

Namens het moderamen,

Hartelijke groet,

Martijn Pals

scriba.pknmakkum@gmail.com

0515-233724