Bezoek

Hoewel er in onze gemeente organisatorisch wel wijken bestaan, hebben we geen wijkouderlingen. Het “Pastoraat Centraal Punt” (Piety Vriezinga tel: 231234) coördineert het te verlenen pastoraat op basis van signalen uit de gemeente.

De ouderlingen en jeugdouderlingen zijn in principe naast de predikant beschikbaar om pastoraat te verlenen. Ook de organisatie van het jaarlijkse groothuisbezoek is in handen van de predikant samen met de ouderlingen.

Onze gemeente kent in de wijken “omtinkers”. Gemeenteleden die zich inzetten om in een bepaald gedeelte van de wijk oren en ogen te zijn voor de ouderlingen. Ook bezoeken de “omtinkers” gemeenteleden ouder dan 75 jaar met hun verjaardag.