Samen eten

In het winterseizoen wordt er één keer in de maand gelegenheid gegeven in K.C. ‘het Anker’ om samen te eten.

Vooraf is opgave nodig.

Na afloop van de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de onkosten.

Voor wie meegekookt heeft is er een onkostenvergoeding.

Contactpersoon voor deelname of het meehelpen met koken:

Janneke van der Velde-Zondervan (tel.: 0515-232688 of e-mail jannekezon@home.nl)