Collectemunten

Om niet elke keer te hoeven zoeken om geld voor de collectes (én als bewijsstuk voor de belasting bij de aangifte van uw giften voor mogelijke aftrek) kunt u collectemunten telefonisch (0515-232368) of per mail (aozinga@ziggo.nl) bestellenof afhalen bij dhr. Ate Ozinga, De Pôlle 25 Makkum. De collectemunten zijn er in verschillende munteenheden.

Voor betaling van de collectemunten:

  • munten nr. 1 á € 0,75
  • munten nr. 2 á € 1.50
  • munten nr. 3 á € 2.50

Betaling collecte munten NL16RABO 0373 7090 48