Verjaardagsfonds

Op (of direct na) uw verjaardag komt er een vrijwilliger bij u langs met een felicitatiekaart en een zogenaamd verjaardagszakje. Dit "verjaardagszakje" is bedoeld om een (vrijwillige) bijdrage uit dankbaarheid in te doen. Het verjaardagszakje is niet een extra collecte, maar een uitnodiging om uw feestvreugde te delen met uw gemeente. De twee doelen van het verjaardagfonds van de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. zijn het orgelfonds en een algemene financiële bijdrage aan twee Christelijke organisaties welke kinderen ondersteunen o.a. voor christelijk onderwijs “Compassion” en “Stichting Red een Kind”.

Voor informatie over de ondersteuning kunt u terecht bij Douwe Pals, tel: 0515- 232227 en voor het orgelfonds bij Greta de Vries,

tel: 06-22381088.