Voorbedenboek

In de hal van de kerk ligt iedere zondag voor de dienst het voorbedenboek.

Hierin kan iets worden geschreven waar we in de dienst voor kunnen bidden of danken.

Dit kan “anoniem” maar u kunt de voorbede ook thuis voorbereiden en opschrijven op een blaadje en

dat dan op de nieuwste bladzijde in het voorbedenboek leggen.

De datum van de zondag staat erin vermeld.