Oecumene

De Protestantse Gemeente te Makkum is vertegenwoordigd in het Oecumene Overleg in Makkum.

Het oecumene overleg organiseert diverse diensten in samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie,

de Doopsgezinde Gemeente en de PKN gemeente te Makkum