Kerk APP

De kerk-app is een goede aanvulling op bestaande communicatiemiddelen van de gemeente, zoals het kerkblad en de website.

De app kan worden ingezet tijdens de wekelijkse collectes, voor het communiceren van activiteiten en roosters.

De App is alleen toegankelijk voor leden van de kerk.

Deze moeten zich hiervoor aanmelden met een Email-adres en een code.

Elk lid kan zelf aangeven of zijn gegevens voor andere leden toegankelijk zijn.

Als u suggesties hebt of vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de beheerder:

Simon Brouwer 0515-231511) mailadres: pkn.kerkappmakkum@gmail.com