Liturgisch-bloemschikken artikelen

Uitleg startzondag 16-09-2012 Geloof Hoop Liefde

 

Centraal in deze schikking staan 3 symbolen die samenwerkend en vanuit de basis een eenheid vormen. Getal 3 staat voor volmaaktheid. Liefde in de vorm van het hart. Vanuit ons hart geloven en geven we Zijn boodschap door aan elkaar. Vanuit die liefde bouwen we aan onze gemeente. Druivenranken staan voor hoop. Jezus zegt ik ben de ware wijnstok, wij groeien vanuit hem. Soms vindt er snoei plaats in de vorm van gebeurtenissen die we meemaken waardoor we juist het gevoel hebben verder van Jezus te staan. Later zien we dat we erdoor gegroeid zijn in ons geloof en dichter bij God staan. Zonnebloem staat voor geloof. De zonnebloem is enige bloem die meegaat met de zon wanneer deze opgaat in het oosten en ondergaat in het westen. Zoals God met jou van begin tot het einde met je meegaat in je leven en aan het eind zie je dat hij je leven heeft uitgestippeld waarbij hij met het geloof, de hoop en de liefde je bijstaat en ondersteund. Dit alles doet hij met ieder van ons als individu maar ook met ons als zijn gemeente. Samen vormen we de gemeente en niet het gebouw. Hij zal dit nooit loslaten zoals hij ons ook niet loslaat.

                                                    

Afscheid kindernevendienst en welkom jeugdkerk 01-07-2012

 

De liturgische schikking laat de natuur zien die jullie na de vakantie dagelijks in de bermen zien. Een rugzak heeft zoals je weet vele vakken waarin je van alles kan stoppen. Dat is ook je leven. God heeft je geschapen met vele talenten die je al kent of die je nog leert kennen. Zo ook de verwerkte grassen. Er is er geen één gelijk en ieder heeft zijn talent in dit leven. De ene laat een prachtige aar zien, de ander is een perfect gras voor de koeien. Ook heeft alles een gevolg zoals de koe het gras omzet naar melk zo zet ook het woord en je talent van God zich in je leven om tot kracht voor je zelf en je medemens. Er zijn ook grassen en bloemen die lang nodig hebben om in hun kracht te komen. Je zal merken dat je geloof dit ook heeft. Er gaan momenten komen dat je denkt dat het geloof echt niets is maar dan kan dit zomaar veranderen. God zet een ander vakje in je levens rugzak open. Weet dat God je, net zoals jij je rugzak, draagt.


 

Liturgische Bloemschikking bij de doop 08-07-2012

 

De schikking is gemaakt in de zogenaamde “watervalstijl” Om het water te accenturen is deze blauw gekleurd door stenen. De doeken symboliseren het stromende water. Net als het geloof en het leven gaat het soms kabbelend maar soms ook wild stromend voort. Door de doop geven de ouders hun kind in handen van Jezus die hen zal leiden door de waterval van het leven.

De Hedera staat voor eeuwigheid en de drie Eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. In alle gevallen laat het zien dat door de doop Jezus zowel de dopeling, ouders maar ook de gemeente waartoe de dopeling behoort gedragen worden in de waterval van het leven.