Liturgisch-bloemschikken artikelen

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015 

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden. De stenen op de pilaar verwijzen naar Openbaringen 2:17 “… en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. De krans verwijst naar de eeuwigheid, een cirkel kent geen begin en geen eind. Vanuit hier gaat valt het grijze en witte doek naar beneden die symbool staan voor de onthechting, de overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht. Wit is de kleur van zuiverheid en opstanding verbeeld als bloem “De Zantedeschia” die wit geaderde bladeren heeft. De rode vlekken op bladeren van de Zantedesschiaplant, perzikkruid genoemd, worden met de kruisiging van Jezus in verband gebracht. Volgens een legende vielen druppels bloed van Jezus op de bladeren van deze planten die onderaan het kruis groeiden. Jezus, heeft de dood overwonnen en aan ieder van ons het eeuwig leven gegeven. De grote groene Monstera-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.

  

 


 

Liturgisch bloemschikken adventstijd en Kerst 2015

Thema;  De hemel raakt de aarde.

Als basis voor de schikking hebben we een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt. Dit uiteinde is zo dun dat de overgang bijna niet te zien is. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen aar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien e een rode bloem in iedere schikking.

1ste advent  29-11-2015; de aankondiging van de geboorte van Johannes

1ste advent15

1advent15

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Zacharia 14:4-9, Lucas 1:5-25

Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias verteld dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

2deadvent15

2advent15

 

 

 

 

 

 

2de advent 06-12-2015; Aankondiging van de geboorte van Jezus

Lezing: Maleachi 3:1-4, Lucas 1:26-38

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

3deadvent153advent15

3de advent 13-12-2015; Maria en Elisabeth

Lezing: Sefanja 3:14-20, Lucas 1:39-57

Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

4advent154deadvent15

 

 

4de advent 20-12-2015; De naamgeving van Johannes

Lezing: Micha 5:1-4a(6), Lucas 1:7-80

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt uitbundig een loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

kerst15

Kerst 25-12-2015; De geboorte van Jezus

Lezing: Jesaja 52:7-10, Lucas 2:  (1) 15-20

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

 

 

==00==

Startzondag 13-09-2015 Goede Buren

De liturgische bloemschikking laat een bundel van touw zien, opgebouwd uit verschillende diktes en lengten. De knoop is het symbool van eenheid zoals onze gemeente. De Dahlia is verweven in de knoop en betekent ik wil voor altijd bij je zijn zoals wij als gemeente voor altijd bij God willen zijn. Geen bloem is gelijk zoals wij uniek zijn. We zijn elkaars buren die proberen op allerlei gebied en met onze talenten door God gegeven binnen onze gemeente goede buren te zijn.