Kerkdiensten

  Aanstaande kerkdiensten:

Kerkzaal het Anker
             Kerkdienst 21 juli     

Voor informatie klik op  Kerkdiensten

Kerkdiensten 2023

  • Er is geen kinderoppas, er liggen kleurplaten en kleurpotloden achter in de kerk.
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen van de basisschool, behalve in de zomervakantie.
  • Elke eerste zondag van de maand is er van oktober t/m juli een Plusminus-dienst.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

 

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Rooster Kerkdiensten 2024
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
20 juli 19.30  Avondrust H.A. ds. Anneke Cluistra  ZWO Classis Moldavie  
21 juli   9.30 Suderseewei 7  Makkum Buitendienst achter garage Horjus   ds. C. Corporaal, Bolsward  1e Diaconie 2e Onderhoud Gebouwen   
28 juli 9.30 K.C Het Anker     ds. Anneke Cluistra 1e Beautifull Kidz 2e Pastoraat  Kerkrentmeesters 
3 aug.  19.30  Avondrust    Mevr. C. Hoekstra, Makkum   Beautifull Kidz   
4 aug. 9.30 Suderseewei 7  Makkum Buitendienst achter garage Horjus   ds. Anneke Cluistra 1e Diaconie 2e Geluidsinstallatie  
11 aug. 9.30 K.C Het Anker    dhr. C. van Rijn, Sneek  1e Zomerzending Pakistan 2e Onderhoud Orgel Diaconie
17 aug. 19.30 Avondrust   dhr. A. Weisz, Kimswerd Armoede in Makkum  
18 aug. 9.30 Suderseewei 7  Makkum Buitendienst achter garage Horjus  dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum  1e Armoede in Makkum 2e Jeugdwerk  
25 aug. 9.30 K.C Het Anker    ds. J. Overeem, Stiens  1e Diaconie 2e Onderhoud Gebouwen  Kerkrentmeesters
31 aug. 19.30 Avondrust   Mevr. G. Brouwer, Makkum Deelwinkel  
1 sept. 9.30 K.C Het Anker  Plusminusdienst Mvr. G. Yousef-Visser 1e Deelwinkel 2e Pastoraat   
8 sept. 9.30 K.C Het Anker  H.A. lopend  ds. R. Voorn, Leeuwarden 1e ZWO Classis Moldavie 2e Energiekosten  
14 sept. 19.30  Avondrust   ds. T. Hibma, Kimswerd  Werelddiaconaat Colombia  
15 sept. 9.30  K.C Het Anker  Startzondag  ds. Anneke Cluistra  1e Werelddiaconaat Colombia 2e Jeugdwerk Diaconie
22 sept. 9.30  K.C Het Anker     ds. Anneke Cluistra 1e Zending Syrië 2e Onderhoud Gebouwen  
28 sept. 19.30  Avondrust    ds. C. Corporaal, Bolsward  ZWO Classis Moldavie  
29 sept. 9.30  K.C Het Anker    ds. R. Voorn, Leeuwarden 1e ZWO Classis Moldavie 2e Geluidsinstallatie Kerkrentmeesters
6 okt. 9.30  K.C Het Anker  Plusminusdienst  ds. Anneke Cluistra 1e Werelddiaconaat Israël 2e Onderhoud verwarming  
12 okt. 19.30  Avondrust   dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum Diaconie  
13 okt. 9.30  K.C Het Anker      ds. Anneke Cluistra  1e Diaconie 2e Pastoraat   Kerkrentmeesters 
20 okt. 9.30  K.C Het Anker     ds. W. Hordijk, Lemmer  1e Werelddiaconaat Indonesie 2e Energiekosten   
26 okt.  19.30 Avondrust    mvr. H. Koops  - Schettens  Bijbelgenootschap   
27 okt. 9.30  K.C Het Anker   H.A. lopend    ds. Anneke Cluistra   1e Bijbelgenootschap 2e Onderhoud Orgel  Diaconie 
3 nov. 9.30  K.C Het Anker   Plusminusdienst  dhr. Joël Cluistra  1e Najaarszending Ghana  2e Kerk-TV en Radio   
6 nov. 9.30  K.C Het Anker   Dankdag   ds. Anneke Cluistra   1e Werelddiaconaat Myanmar 2e Onderhoud Gebouwen  
9 nov. 19.30  Avondrust  H.A.  ds. Anneke Cluistra   Werelddiaconaat Bolivia   
10 nov. 9.30 K.C Het Anker  Friese dienst dhr. H. Giliam, Pingjum 1e Werelddiaconaat Bolivia 2e Energiekosten  Kerkrentmeesters
17 nov. 9.30 K.C Het Anker    ds. Anneke Cluistra    1e Armoede in Makkum 2e Pastoraat  
23 nov. 19.30 Avondrust   dhr. A. Weisz, Kimswerd Voedselbank  
24 nov. 9.30 Van Donia Kerk Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar ds. Anneke Cluistra   1e Voedselbank 2e Geluidsinstallatie Kerkrentmeesters