Kerkdiensten 2023

  • Elke zondag kinderoppas in K.C. Het Anker voor kinderen tot ca. 4 jaar (vanaf ca. 9.15 uur)
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
  • Elke eerste zondag van de maand is er van oktober t/m juli een Plusminus-dienst. Info
  • Er is geen kinderoppas en kindernevendienst in de vakantieperiode.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

 

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Rooster Kerkdiensten 2023
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
5 mrt. 9.30 K.C Het Anker 2e 40 dagentijd Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra 1e Voorjaarszending 2e Kerk-TV en Radio  Kerkrentmeesters 
8 mrt. 19.30 K.C Het Anker Biddag voor gewas en arbeid  dhr. C. van Rijn, Sneek

 1e Werelddiaconaat 

2e Onderhoud Orgel

 
11 mrt. 19.00 Avondrust    dhr. C.F. Weisz, Kimswerd  ZWO Classis  
12 mrt. 9.30 K.C Het Anker 3e 40 dagentijd ds. K.H. Bogard, Wâlterswâld

 1e ZWO Classis

2e Onderhoud verwarming

 
19 mrt. 9.30 K.C Het Anker 4e 40 dagentijd ds. Anneke Cluistra  1e Diaconie  2e Pastoraat  Kerkrentmeesters 
25 mrt. 19.00 Avondrust   ds. U. Tjallingii, Oosterbierum Bangladesh   
26 mrt. 9.30 K.C Het Anker 5e 40 dagentijd ds. mw. E.C. Rooseboom, Drachten

1e Bangladesh

2e Onderhoud Gebouwen 

 
2 apr. 9.30 K.C Het Anker Palmpasen Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra  1e Armoede Makkum  2e Jeugdwerk Kerkrentmeesters
3 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
4 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
5 apr. 19.30 de Vermaning Passiestonden      
6 apr. 19.30 van Doniakerk Witte donderdag Avondmaal zittend ds. Anneke Cluistra

 1e ZWO Classis   2e Pastoraat

 
7 apr. 19.30 van Doniakerk Goede Vrijdag ds. Anneke Cluistra

 Geen collecten

 
8 apr. 19.00 Avondrust Stille zaterdag  mw. Hoekstra-Baarda, Makkum  Moldavië  
8 apr. 21.30 Kerk Piaam Stille zaterdag ds. Anneke Cluistra Geen collecten  
9 apr. 9.30 K.C Het Anker Pasen ds. Anneke Cluistra 1e Moldavië 2e Energiekosten  
16 apr. 9.30 K.C Het Anker   ds. Muilwijk, Workum  1e Diaconie  2e Pastoraat   Kerkrentmeesters 
22 apr. 19.00 Avondrust   ds. T. Hibma, Kimswerd  Diaconie    
23 apr. 9.30 K.C Het Anker   ds. F.H. Welbedacht, Sneek

1e Diaconie   2e Onderhoud Gebouwen 

 
30 apr. 9.30 K.C Het Anker Doopzondag ds. Anneke Cluistra  1e Armoede Makkum  2e Geluidsinstallatie  Kerkrentmeesters 
6 mei 19.00 Avondrust   dhr. H. Giliam, Pingjum Noodhulp Oekraïne   
7 mei 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra  1e Noodhulp Oekraïne  2e Pastoraat   
7 mei 11.00 Kerk Piaam   ds. Eck, Brummen  Noodhulp Oekraïne   
14 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. Oberink, Urk 1e Binnenlandsdiaconaat  2e Jeugdwerk   
18 mei 9.30 K.C Het Anker   mw. B. Posthumus, Lemmer   1e Armoede Makkum  2e Onderhoud Gebouwen   
20 mei 19.00  Avondrust   mw. B. Posthumus, Lemmer   Diaconie    
21 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e Diaconie   2e Onderhoud Verwarming    
28 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. R. Voorn, Leeuwarden 1e Pinksterzending  2e Geluidsinstallatie   Kerkrentmeesters 
3 juni 19.00  Avondrust   dhr. C.F. Weisz, Kimswerd  Pinksterzending   
4 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e Armoede Makkum  2ePastoraat   
11 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e World Servents  2e Jeugdwerk  Diaconie 
17 juni 19.00  Avondrust   mw. A. Stork, Dronrijp  ZWO Classis    
18 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. Roepers, Achlum

 1e ZWO Classis

2e Onderhoud Gebouwen 

 
25 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. J.P. van Olffen, Menaam

 1e ZWO Classis

2e Geluidsinstallatie

Kerkrentmeesters 
1 juli 19.00 Avondrust   dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum Werelddiaconaat